Pracownie przyrodnicze

180 mln do wykorzystania

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie
dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. W 2018 i 2019 wykorzystano ok. 140 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. Do wykorzystania pozostało 180 mln zł!

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018 i 2019 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Galeria

Oferta

Wszystkie oferowane na naszej stronie labolatoria spełniają warunki określone w programie dofinansowania. W skład wchodzą elementy, których wycena zakłada zastosowanie stawki VAT 0% (na podst. art. 83 ust. 14 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

Biologia

Fizyka

Chemia

Geografia

Tylko 3 kroki

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Kontakt

od 7:30 do 15:30

Infolinia

801 50 50 05

E-mail

pracownie@mitel.pl

Dane osobowe podawane mailowo, telefonicznie lub w formularzu przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość, która jest do nas kierowana. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest firma MITEL Michał Szorc z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk, NIP 8481664426.Więcej informacji o tym jak chronimy dane znajduje się w polityce prywatności >>

Nasze biura

Dane osobowe podawane mailowo, telefonicznie lub w formularzu przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość, która jest do nas kierowana. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych jest firma MITEL Michał Szorc z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 69A, 19-300 Ełk, NIP 8481664426.Więcej informacji o tym jak chronimy dane znajduje się w polityce prywatności >>